Gå direkt till innehåll
ABK testar som första bostadsbolag en mobil trädpool

Pressmeddelande -

ABK testar som första bostadsbolag en mobil trädpool

AB Kristianstadsbyggen (ABK) testar nu det nya hållbara konceptet trädpool. Träd köps in i förväg och placeras ut i flyttbara ställningar i en trädpark, med stora fördelar för både miljö, ekonomi och även på stadsrummet. I ett första skede finns 20 träd i trädpoolen, inköpta till bolagets stora nyproduktionsprojekt Östermalms Park i centrala Kristianstad. Totalt planeras ett fyrtiotal träd planteras i den nya parken på området och runt om i kvarteret under 2026.

– I trädpoolen får träden växa till sig och anpassa sig till den miljö där det sedan ska leva, säger Carolina Aouseus, samordnare för utemiljö på ABK. Under tiden bidrar de dessutom med skugga och rening av luft samt hjälper till att dämpa buller, producera syre och minska vind.

En annan fördel med träddepån är minskade kostnader. Även om träddepån behöver skötsel och vattning så uppskattas den totala kostnaden bli mindre om man köper in mindre träd och låter dem stå på tillväxt än om större träd skulle köpas in och planteras ut.

– Det här konceptet öppnar nya möjligheter, säger Carolina Aouseus. Trädens tillväxt är inte bara en ekonomisk investering. VI sätter också fokus på vikten av träd i stadsmiljön, att de gynnar den biologiska mångfalden och ökar grönskan i vår utemiljö. Det är ett nytt sätt att planera och hantera våra träd.

De inköpta träden är av många olika arter för att gynna biologisk mångfald och för att minska risken för att sjukdomar eller skadedjur i framtiden slår ut ett helt bestånd.

Trädpoolen är ett pilotprojekt som vi hoppas kunna vidareutveckla och göra på fler platser framöver, säger Patrik Jogby, byggprojektledare på ABK som håller i projektet Östermalms Park. Enligt leverantören är vi det första bostadsbolaget i landet som testar detta, så det är spännande.

En vidareutveckling av satsningen skulle kunna vara att ha delar av en trädpool utplacerade på befintliga bostadsgårdar.

– De mobila träden skulle kunna placeras ut i ett bostadsområde på test för att undersöka behov och placering ihop med de boende, säger Carolina.

Fakta Östermalms Park

I Östermalms Park i centrala Kristianstad byggs och planeras det för nästan 300 lägenheter, lokaler, parkeringshus och en 4 000 kvadratmeter park.

Ämnen

Regioner


AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar mer än 9 200 hyresbostäder och 240 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

Kontakter

Jonas Rosenberg

Jonas Rosenberg

Presskontakt Kommunikationschef ABK Kommunikation, marknadsföring, varumärke, sponsring 044-7803275

Bostäder för alla!

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar mer än 9 200 hyresbostäder och 240 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen, ABK
Östra Boulevarden 38
291 31 Kristianstad