Gå direkt till innehåll
Visionsskiss från Cardellsgatan. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter
Visionsskiss från Cardellsgatan. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

Pressmeddelande -

ABK bygger Högskolan Kristianstads citycampus

AB Kristianstadsbyggen vinner, genom dotterbolaget Boulevardfastigheter AB, Högskolan Kristianstads (HKR) hyresvärdsupphandling för flytt av högskolan in till Kristianstad city. Det nya campuset kommer att byggas där Galleria Boulevard ligger idag, vilket innebär att de mestadels outnyttjade delarna av gallerian kommer att rivas. Högskolan ska stå klar 2029 och beräknas kosta 800 - 1 000 miljoner kronor.

– Vi är otroligt glada att vi har vunnit upphandlingen och att vi kommer att få förtroendet att bygga och förvalta HKR:s nya campus, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK. Vi är övertygade om att det kommer att få stora positiva effekter för högskolan och dess studenter och medarbetare, men också för kommunen och stadskärnans handlare, fastighetsägare, boende och besökare.

– Vi är mycket nöjda och imponerade över de underlag som inkommit i anbudet och ser att det finns både ett stort intresse och kompetens, men också en stor lyhördhet för våra behov, säger Björn Brorström, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad.

Förslaget som lämnades i anbudet innebär att den del av den stora galleriabyggnaden som ligger söder om Cardellsgatan rivs för att öppna upp stadsrummet. Istället är tanken att bygga en högskola med flera olika ihoplänkade huskroppar, där färger och materialval tas upp från omkringliggande bebyggelse, för att skapa ett mer luftigt och stadsmässigt uttryck än tidigare. Förslaget innebär också att man öppnar upp och skapar ett tydligare stråk mellan Lilla Torg och Kulturkvarteret, med inbjudande torg- och parkytor med mycket vatten och grönska däremellan.

– Det är ett av de största positiva stegen för utvecklingen av stadskärnan på många år och vi ser fram emot ett givande samarbete med HKR, säger Henrik Strand, vd på ABK.

– Att riva delar av gallerian kommer att påverka flera av våra hyresgäster, säger Karl-Henrik Persson, byggchef på ABK. Vi vill såklart ha kvar dessa som hyresgäster och vi har en pågående dialog för att hitta lösningar som alla parter kan vara nöjda med, både under byggtiden och när högskolan står färdig.

I planerna ingår återbruk, med målsättningen att kunna återanvända byggmaterial från den del av gallerian som rivs, antingen i byggnationen av högskolan eller i andra projekt. I förslaget, som baseras på HKR:s kravställning, ska huvuddelen av taket vara utformad som en grönskande park- och lärmiljö för högskolans studenter och medarbetare i olika etage.

Förslaget till nytt campus är framtaget av Sesam Arkitektbyrå i samverkan med Boulevardfastigheter AB. I enlighet med upphandlingen kommer Skanska att bygga de nya högskolelokalerna åt Boulevardfastigheter AB.

Preliminär tidsplan:

  • Detaljplanearbete och projektering klart till mitten av 2025
  • Bygglovsarbete i slutet av 2025.
  • Rivning och förberedande arbeten klara i början av 2026
  • Byggnation 2026-2028
  • Överlämning av en färdig fastighet innan juni 2029.

Visionsskiss från Lasarettsboulevardens förlängning och kanalen. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

Visionsskiss överblicksbild. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

Visionsskiss på taklandskap. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

Ämnen

Regioner


AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar mer än 9 200 hyresbostäder och 240 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

Kontakter

Christer Nilsson

Christer Nilsson

Styrelseordförande 0702852115
Jonas Rosenberg

Jonas Rosenberg

Presskontakt Kommunikationschef ABK Kommunikation, marknadsföring, varumärke, sponsring 044-7803275

Bostäder för alla!

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag. Vi förvaltar mer än 9 200 hyresbostäder och 240 butiker och kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen, ABK
Östra Boulevarden 38
291 31 Kristianstad